Tin cậy

Flash Notification 2

india-market
3.05MB
Tải về
Tải về 3k - 5k
Phiên bản 3.42 3 tháng trước

Mô tả của Flash Notification 2

----- NOTICE (2019.02.16)-----

1) Add a message (SMS) app to the notification app to enable SMS flash.

** How to add SMS : https://youtu.be/gxYeeKN-oG8

2) The following functions have been removed according to Google's Permissions policy:
- SMS Flash
- Missed call.
- Unread SMS

---- END NOTICE -----

# Notification Flash & Screen Flash
- Flash when a new notification arrives in selected app
(Whatsapp, Email, Twitter, Alarm/Clock, Messenger, any other app)

# Incoming Call Flash
1) When a call arrives, the flash blink
2) Set the starting time of the flash
3) Set the number of flash flashing

# SMS Flash - add Message app to Notification app

# Repeat Notification
1) The flash is repeated at specific intervals

## Please refer ##
1) Some devices may not work.
2) If it doesn't work, reboot your phone

# New features
- Screen Flash : Automatic color extraction, app icon display
- Default settings and detail settings of the notification app
- More friendly user interface

# Review : http://www.androidheadlines.com/2014/07/sponsored-app-review-flash-notification-2.html

# Supported Languages
- English, 한국어, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Português, 中文(简体), русский , 日本語, Croatian, Polish
----- THÔNG BÁO (2019.02.16) -----

1) Thêm ứng dụng tin nhắn (SMS) vào ứng dụng thông báo để bật SMS flash.

** Cách thêm SMS: https://youtu.be/gxYeeKN-oG8

2) Các chức năng sau đã bị xóa theo chính sách Quyền của Google:
- SMS Flash
- Cuộc gọi nhỡ.
- SMS chưa đọc

---- THÔNG BÁO KẾT THÚC -----

# Flash thông báo & Flash màn hình
- Flash khi có thông báo mới trong ứng dụng được chọn
 (Whatsapp, Email, Twitter, Báo thức / Đồng hồ, Messenger, bất kỳ ứng dụng nào khác)

# Flash cuộc gọi đến
1) Khi có cuộc gọi đến, đèn flash nhấp nháy
2) Đặt thời gian bắt đầu của đèn flash
3) Đặt số lượng đèn flash nhấp nháy

# SMS Flash - thêm ứng dụng Tin nhắn vào ứng dụng Thông báo

# Lặp lại thông báo
1) Đèn flash được lặp lại theo các khoảng thời gian cụ thể

## Xin vui lòng tham khảo ##
1) Một số thiết bị có thể không hoạt động.
2) Nếu nó không hoạt động, khởi động lại điện thoại của bạn

# Các tính năng mới
  - Màn hình Flash: Tự động trích xuất màu, hiển thị biểu tượng ứng dụng
  - Cài đặt mặc định và cài đặt chi tiết của ứng dụng thông báo
  - Giao diện người dùng thân thiện hơn

# Đánh giá: http://www.androidheadlines.com/2014/07/sppered-app-review-flash-notification-2.html

# Ngôn ngữ được hỗ trợ
 - Tiếng Anh,, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Nederlands

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Flash Notification 2

5
3
5
3
4
0
3
0
2
0
1
0

Đánh giá Flash Notification 2

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên Flash Notification 2, hãy là người đầu tiên!

Cờ Flash Notification 2

Cờ trusted
Hoạt động tốt 0
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng india market
Cửa hàng india-market 49.01k 21.31M

Thông tin APK về Flash Notification 2

Phiên bản APK 3.42
Khả năng tương thích Android 6.0+ (Marshmallow)
Lập trình viên manzy


Tải về Flash Notification 2 APK
Tải về